ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΕΛΛΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΗΤΗ ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Μ. ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ ΧΕΡΣ ΑΙΜΟΥ ΙΣΤ. ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΡΩΜΑΪΚΑ

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

Υπάρχουν ενδείξεις που σχετίζονται με την θεωρία ότι στον τάφο βρίσκεται η Ολυμπιάδα

Υπάρχουν ενδείξεις  που σχετίζονται με την θεωρία ότι στον τάφο βρίσκεται η Ολυμπιάδα
 National Geographic: Οι Καρυάτιδες της Αμφίπολης αναπαριστούν ιέρειες του Διονύσου

 Μια  άποψη  εμφανίστηκε πριν λίγες μέρες στο National Geographic και ανήκει στον Άντριου Τσαγκ, ( Chugg)  ερευνητή συγγραφέα του βιβλίου «Η αναζήτηση του τάφου του Μ. Αλέξανδρου».

Σύμφωνα με τον Τσαγκ, οι Κόρες που βρέθηκαν στον τύμβο είναι πολύ πιθανό να αναπαριστούν ιέρειες ,αυτές που έπαιρναν μέρος σε διονυσιακά και ορφικά όργια και τρόμαζαν τους άνδρες με στεφάνια που έφεραν πλεγμένα φίδια για να τους αποτρέψουν να τις πλησιάσουν.

Τεχνικά, αναφέρει ο Τσαγκ, η ονομασία που δίνουμε σε αυτά τα αγάλματα είναι «Καρυάτιδες», είναι κάτι πολύ κοινό στην αρχιτεκτονική των Αρχαίων Ελλήνων αλλά και την ρωμαϊκή εποχή .

 Ο Τσαγγ, όμως, λέει πως «πρόκειται για Κλώδωνες,(από το  κλώθω και ήταν η ονομασία στην περιοχή της Μακεδονίας των Μαινάδων),  ) δηλαδή για ιέρειες του Διονύσου με τις οποίες η Ολυμπιάδα είχε σχέσεις. Γι' αυτό τα στεφάνια που φέρουν στο κεφάλι είναι αφιερωμένα στον Διόνυσο».




Οι Κόρες στην Αμφίπολη 


  •         ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ  ΣΤΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 


Συνεχίζει ...
«Καταρχάς δεν είναι Καρυάτιδες , Η λέξη Καρυάτις που σημαίνει Κόρη από τις Καρυές, μια πόλη στην Λακεδαιμονία, είναι μια παραλλαγή της Κόρης και χρησιμοποιείται στην αρχιτεκτονική αντί για κίονες ως διακοσμητικό » ....Και συμπληρώνουμε εμείς ΑΛΛΆ οπωσδήποτε φέρων στήριγμα στον οργανισμο του δόμου ,σε πύλες, προσόψεις, γείσα, ζωφόρους, σκεπές και λοιπά. ....


Η ονομασία λοιπόν που δίνουμε στην αρχιτεκτονική των Ελλήνων κατά την αρχαιότητα για τις Καρυάτιδες είναι όταν και εφόσον αυτές χρησιμοποιούνται ως κίονες, δηλαδή να στηρίζουν κάτι,  ένα γείσωμα , ένα πρόβολο ή κάτι άλλο ,εδώ αυτές εάν θέλουμε να τις ονομάσουμε σωστά είναι Ελληνίδες Κόρες διότι είναι απλά ιστάμενες και δεν φέρουν ,στηρίζουν κάτι ,σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αρχαιολόγων της ανασκαφής.



Αριστερά Μαδρίτη Ισπανία : Calle de Alcalá  - δεξιά Αθήνα ,παλαιά οικία στο Θησείο

Προσόψεις σε νέα κτήρια με «Καρυάτιδες»  και αλλού με Κόρες μιμούμενα τον ελληνικό πολιτισμό , στην Εσπερία όπως ,στο Λούβρο και αλλού.


Και μία πραγματική «Καρυάτιδα» Μέλος από τον Θησαυρό των Σιφνίων , στους Δελφούς



Η αναπαράσταση του Θησαυρού των Σιφνίων είναι που έχει διαλέξει ο Αρχαιογνώμωνας στο καλωσόρισμα του


Όσο αφορά την  ονομασία για τις ιέρειες του Διονύσου  στην περιοχή της Μακεδονίας  («αἱ τῇδε γυναῖκες... Κλώδωνές τε καὶ Μιμαλλόνες ἐπωνυμίαν ἔχουσαι», Πλούτ.) Οι  « Μιμαλλόνες » ὡσαύτως ονομάστηκαν όταν οι  ιέρειες του θεού Διονύσου « μιμήθηκαν τους άντρες » παρακινούμενες από τον βασιλέα Αργαίο (678-640 π.Χ.) γιό του Περδίκκα Α΄  και από μακριά οι Ιλλυριοί, που τους επιτίθονταν, είδαν πολύ στρατό και έφυγαν ,ξεγελασμένοι από το τέχνασμα με τις ιέρειες να  κρατούν  θύρσους που έμοιαζαν με λόγχες


Η Πρόστασης, το πρόπυλο δηλαδή ,του Ερέχθειου με τις Κόρες «Καρυάτιδες».


Υπό αυτό το πρίσμα ο Τσαγγ αναφέρει πως μέσα στον τάφο πρέπει να βρίσκεται η Ολυμπιάδα. 
Ο Τσαγκ επίσης αναφέρει πως ο Πλούταρχος στη «Βίος του Αλέξανδρου» αναφέρεται λεπτομερώς για το πώς η Ολυμπιάδα συμμετείχε στα διονυσιακά και ορφικά όργια με τις Κλώδωνες. Αναφέρει πως οι Κλώδωνες έφεραν στο κεφάλι τα φίδια της Ολυμπιάδας για να τρομοκρατούν τους άνδρες.

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

[….ὤφθη δέ ποτε καὶ δράκων κοιμωμένης τῆς Ὀλυμπιάδος παρεκτεταμένος τῷ σώματι, καὶ τοῦτο μάλιστα τοῦ Φιλίππου τὸν ἔρωτα καὶ τὰς φιλοφροσύνας ἀμαυρῶσαι λέγουσιν, ὡς μηδὲ φοιτᾶν ἔτι πολλάκις παρ’ αὐτὴν ἀναπαυσόμενον, εἴτε δείσαντά τινας μαγείας ἐπ’ αὐτῷ καὶ φάρμακα τῆς γυναικός, εἴτε τὴν ὁμιλίαν ὡς κρείττονι συνούσης ἀφοσιούμενον. (5) ἕτερος δὲ περὶ τούτων ἐστὶ λόγος, ὡς πᾶσαι μὲν αἱ τῇδε γυναῖκες ἔνοχοι τοῖς Ὀρφικοῖς οὖσαι καὶ τοῖς περὶ τὸν Διόνυσον ὀργιασμοῖς ἐκ τοῦ πάνυ παλαιοῦ, Κλώδωνές τε καὶ Μιμαλλόνες ἐπωνυμίαν ἔχουσαι, πολλὰ ταῖς Ἠδωνίσι καὶ ταῖς περὶ τὸν Αἷμον Θρῄσσαις ὅμοια δρῶσιν· ἀφ’ ὧν δοκεῖ καὶ τὸ θρησκεύειν ὄνομα ταῖς κατακόροις γενέσθαι καὶ περιέργοις ἱερουργίαις· ἡ δ’ Ὀλυμπιὰς μᾶλλον ἑτέρων ζηλώσασα τὰς κατοχάς, καὶ τοὺς ἐνθουσιασμοὺς ἐξάγουσα βαρβαρικώτερον, ὄφεις μεγάλους χειροήθεις ἐφείλκετο τοῖς θιάσοις, οἳ πολλάκις ἐκ τοῦ κιττοῦ καὶ τῶν μυστικῶν λίκνων παραναδυόμενοι καὶ περιελιττόμενοι τοῖς θύρσοις τῶν γυναικῶν καὶ τοῖς στεφάνοις, ἐξέπληττον τοὺς ἄνδρας….]- Πλούταρχος «Βίος του Αλέξανδρου» - στ.  2 σημ. 4


Συνεχίζει ο Άντριου  Τσάγκ…..

«Στο Ερμιτάζ Αγ. Πετρούπολη Ρωσία και στο Metropolitan Museum of Art N.Y. υπάρχουν αντίστοιχα αγάλματα του 4ου αιώνα π.Χ. που αποδίδονται σε ιέρειες του Διονύσου και μοιάζουν με τις Καρυάτιδες της Αμφίπολης. Μάλιστα, φορούν ακόμα και τον ίδιο  ρουχισμό ».



Αυτό βρήκαμε στο  Ρωσικό μουσείο Ερμιτάζ με τον θεό Διόνυσο (σταφυλοφόρο) το οποίο έχει στοιχεία που μας ενδιαφέρουν ,όπως το βάθρο αλλά και την κίνηση που κρατάει το φόρεμα η Μαινάς Είναι αντίγραφο του 2ου αι.π.Χ.  την ρωμαϊκή περίοδο δηλαδή και είναι από ελληνικό πρότυπο και το οποίο έχει σαφή «ελληνιστικής» εποχής στοιχεία .

Ο τρόπος που κρατούν τον χιτώνα και ο οποίος είναι ο ίδιος  .Φυσικά αυτό απαντάτε από την αρχαϊκή εποχή σε διάφορα αγάλματα των Ελλήνων

Οι βόστρυχοι στις Κόρες 


Και φέρουν διαγώνια ταινία στο στήθος


Μια  ιστάμενη επί βάθρου μορφή έχει πολλά χαρακτηριστικά στοιχεία για έναν  αρχαιολόγο να χρονολογήσει ή να κατατάξει κάποιο εύρημα .

Άλλη μία απόδοση του Διονύσου της προηγούμενης φωτογραφίας την ρωμαϊκή περίοδο αλλά εδώ ,αν και κρατάει στοιχεία, όπως τον τρόπο που  συγκρατεί το φόρεμα η Μαινάδα  και ότι είναι πάνω σε βάθρο ,έχουν αλλοιωθεί τα χαρακτηριστικά του προηγούμενου προτύπου



Στο Μητροπολιτικό μουσείο της Ν.Υόρκης εμείς ,δεν μπορέσαμε να βρούμε κανένα άγαλμα που να σχετίζεται με Κόρη  .Για αυτό παραθέτουμε ένα εύρημα της χρονολόγησης που αναφέρει. Είναι άγαλμα γυναίκας , από  το δεύτερο μισό του 4ου αιώνα  π.Χ.- Ύψος 1,73 χωρίς το κεφάλι  .Θεωρούν μερικοί ότι είναι της Θέμιδος ή της Άρτεμης.    Μ.Ε.Τ Ν. Υόρκης ΗΠΑ.


Η ΕΞΗΓΗΣΗ

Η εξήγηση  που δίνει ο Τσαγκ είναι ότι οι Καρυάτιδες είχαν σκοπό να προστατεύσουν την Ολυμπιάδα μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ακόμα και μέσα στον τάφο, αυτές η αρχαιολογική σκαπάνη τις βρήκε σε μια στάση των χεριών που προσπαθούν να απωθήσουν τους πιθανούς εισβολείς.



Από την ελληνική πόλη Τράλλεις στην Μικρά Ασία 1ος αιώνας π. Χ.


ΕΝΘΕΤΑ  ΑΝΑΝΕΩΣΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  


Αμφίπολη: Οι ενδείξεις για τάφο της Ολυμπιάδας με «χορηγούς» τις αδελφές του Μ. Αλεξάνδρου 

Μιλώντας για έναν από τα σημαντικότερα μνημεία που έχουν ανασκαφεί ποτέ στην Ελλάδα, ο Αντριου Τσαγκ είναι από τους ερευνητές που μιλά σχεδόν με βεβαιότητα για τον «ένοικο» του τάφου της Αμφίπολης, «δείχνοντας» προς τη μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Ολυμπιάδα.

Ο Βρετανός μελετητής της ιστορίας του Μακεδονικού βασιλείου και καθηγητής του Μπρίστολ, τις προηγούμενες ημέρες δημοσιοποίησε τις σκέψεις που τον οδηγούν στην Ολυμπιάδα, σε ό,τι αφορά στο αναπάντητο μέχρι στιγμής ερώτημα για τον «ένοικο» του μεγαλοπρεπούς τάφου, μιλώντας με βεβαιότητα για γυναίκα. Οπως εξήγησε , οι Σφίγγες και οι Καρυάτιδες είναι μερικά από τα στοιχεία που τον οδηγούν όχι μόνο σε αυτό το συμπέρασμα, αλλά και στο ό,τι πρόκειται τελικά για τον τάφο της Ολυμπιάδας, με «χορηγούς» του τις αδελφές του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ηδη έχει κάνει το γύρο του κόσμου η άποψη του Τσαγκ ότι οι Καρυάτιδες που βρέθηκαν στο λόφο Καστά αναπαριστούν Κλώδωνες, ιέρειες του Διονύσου. «Πρώτο οι Καρυάτιδες φαίνεται να φέρουν στο κεφάλι τους ένα καλάθι- χαρακτηριστικό των ακολούθων του Διονύσου- και δεύτερον στο στήθος τους διακρίνονται πτυχώσεις που παραπέμπουν στο κουβάλημα ενός σακιδίου. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι εξαιρετικά σπάνιο και εντοπίζεται σε δύο μόνο αγάλματα ακολούθων του Διονύσου που βρίσκονται σε μουσεία της Ευρώπης και αποτελούν αντίγραφα αντίστοιχων γλυπτών του 4ου αιώνα π.Χ. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πλούταρχος κάνει αναφορά στην Ολυμπιάδα και στις γυναίκες της, οι οποίες συμμετείχαν σε ορφικές τελετές και διονυσιακά όργια», αναφέρει ο Βρετανός ερευνητής και συγγραφέας ..

Ο Τσαγκ όμως δεν μένει μόνο στις Καρυάτιδες.


 Ενα σημαντικό μέρος της θεωρίας του στηρίζεται και στις σφίγγες, στην είσοδο του τάφου. «Προσωπικά εκτιμώ ότι στην Αμφίπολη είναι θαμμένη η βασίλισσα των Μακεδόνων, καθώς οι σφίγγες που βρέθηκαν στην είσοδο έχουν βρεθεί και σε δύο θρόνους βασιλισσών της Μακεδονικής περιόδου που έχουν ανακαλυφθεί στη Βεργίνα. Ο ένας εκ των δύο θρόνων ήταν της Ευρυδίκης, της γιαγιάς του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι σφίγγες ήταν πιθανότατα σύμβολο των θηλυκών μελών της βασιλικής οικογένειας, καθώς η Σφίγγα σε κάποιες πηγές είναι ένα μυθικό πλάσμα που σχετίζεται με την Ηρα, δηλαδή με τη σύζυγο του Δία, από τον οποίο οι βασιλιάδες της Μακεδονίας υποστήριζαν ότι κατάγονται», εξηγεί ο Βρετανός.

Μάλιστα, ο ίδιος έχει μία θεωρία και για το ποιος ήταν ο κατασκευαστής και χρηματοδότης του μεγαλοπρεπούς τάφου. Οπως αναφέρει, πιστεύει ότι ο Κάσσανδρος, παρότι πηγές αναφέρουν ότι μετά τη δολοφονία της Ολυμπιάδας έδωσε εντολή να παραμείνει άταφη, εν τέλει έδωσε την συγκατάθεσή του να ταφεί.


Το κόστος και το σχεδιασμό του τάφου φαίνεται ότι ανέλαβε κάποιος εκ των στενών συγγενών της Ολυμπιάδας «Θεωρώ ότι σχεδόν σίγουρα η Κλεοπάτρα, η αδερφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και κόρη της Ολυμπιάδος, έπαιξε κάποιο ρόλο στην κατασκευή του, ενώ δεν αποκλείεται και η σύζυγος του Κασσάνδρου και ετεροθαλής αδερφή του Αλέξανδρου, Θεσσαλονίκη», προσθέτει ο Τσαγκ, ο οποίος αναφέρει ότι τα στοιχεία καταδεικνύουν πως ο τάφος χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ. και όχι αργότερα. Ενδείξεις για αυτό σύμφωνα με τον ίδιο είναι η τεχνοτροπία του πατώματος, τυπική της Πέλλας του Φιλίππου και του δεύτερου μισού του 4ου αιώνα π.Χ. Τόνισε βέβαια πως οι Ρωμαίοι ήταν καλοί αντιγραφείς, αλλά το γεγονός ότι παρόμοια πατώματα έχουν βρεθεί στην Πέλλα και όχι στη Ρώμη ή αλλού, είναι ένα ισχυρό στοιχείο.




Ποιος είναι ο Αντριου Τσάγκ (Αγγλικά )

Andrew Michael Chugg read Natural Sciences at Trinity College in the University of Cambridge in the UK, graduating with honours. Since 1997 he has been the author of over twenty papers on radiation effects, mostly published in IEEE Transactions on Nuclear Science, and in 2013 he was Technical Chair of the RADECS Conference held in Oxford. He is currently Senior Technical Expert in EMC & Radiation Physics at MBDA in Bristol, UK. However, he is also the author of a number of papers on Alexander the Great published in ancient history and classics journals, such as Greece & Rome and the Ancient History Bulletin. He has appeared as an Alexander expert on BBC Radio and in several National Geographic TV documentaries. He has also written various books on the same subject including The Quest for the Tomb of Alexander the Great and Alexander’s Lovers and his research on the tomb in particular has been covered in many newspaper and magazine articles. He is currently nearing the completion of a project to reconstruct the highly influential account of Alexander’s reign by Cleitarchus, which was written in Alexandria in the second quarter of the third century BC, but which has been lost since the time of the Roman Empire. Four of the five planned volumes in this Reconstruction of Cleitarchus have already been published and the project is expected to be completed around the end of 2014.