ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΕΛΛΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΗΤΗ ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Μ. ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ ΧΕΡΣ ΑΙΜΟΥ ΙΣΤ. ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΡΩΜΑΪΚΑ

Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013

Τα γράμματα στην Ελληνική γλώσσα δεν είναι στείρα σύμβολα.


Όρθια, ανάποδα με ειδικό τονισμό, αποτελούσαν το σύνολο των 1620 συμβόλων που χρησιμοποιούνταν στην Αρμονία (Μουσική στα νεοΕλληνικά).

Η πιο σημαντική τους ιδιότητα είναι ότι το κάθε γράμμα έχει μια αριθμητική τιμή/αξία, κάθε γράμμα είναι ένας αριθμός, οπότε κατ επέκταση και κάθε λέξη είναι ένας αριθμός. Μια τεράστια γνώση κλειδωμένη-κωδικοποιημένη μέσα λέξεις λόγω της μαθηματικών τιμών που έχουν.Ένας από τους Πρωτοπόρους επί του θέματος ήταν ο μέγιστος Πυθαγόρας.

Οι αριθμοί, τα σχήματα, η αρμονία και τα άστρα έχουν κάτι κοινό, έτσι αντίστοιχα τα μαθηματικά (αριθμοί) η γεωμετρία (σχήματα) η αρμονία(μουσική) και η αστρο-νομία (αστήρ=α-χωρίς- στήριγμα + φυσικοί νόμοιπου τα διέπουν) ήταν αδελφές επιστήμες κατά τον Πυθαγόρα, που με την συγκεκριμένη σειρά που αναφέραμε ήταν η σκάλα για την εξέλιξη (=εκ -του- έλικος, DNA) του νου-ψυχής προς τον Δημιουργό. Έναν Δημιουργό που δημιούργησε βάσει αυτών των τεσσάρων επιστημών.

27 σύμβολα-αριθμοί με

Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013

Τὰ ἐθνολογικὰ ὅρια τοῦ Ἑλληνισμοῦ


Ὁ Ἑλληνισμὸς μέχρις ἀκόμη καὶ τῶν πρώτων δεκαετιῶν τοῦ αἰῶνος, ποὺ μόλις συνεπληρώθη, ἀπετέλει τὴν ἀπὸ κάθε ἄποψι, κυρίως πνευματικὴ καὶ πολιτιστική, σὲ ἱκανὸ δὲ βαθμὸ καὶ πληθυσμιακή, κυριαρχοῦσα δύναμι εἰς τὴν γεωγραφική μας περιοχή : καὶ εἰς τὰ Βαλκάνια, νοτίως νοητῆς γραμμῆς διηκούσης διὰ τῆς ὁροσειρᾶς τοῦ Αἵμου,καὶ εἰς τὴν Μικρὰν Ἀσίαν, κυρίως τὰ δυτικὰ παράλιά της, μὲ ἀνθοῦσαν τὴν παρουσίαν του καὶ νοτιώτερον, ἰδίως μάλιστα εἰς τὴν Αἴγυπτον, ὥστε ὄχι ἀδικαιολογήτως νὰ γίνεται λόγος περὶ τῆς «καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολῆς».

Ὁ ἄνθρωπος γεννᾶται σὲ συγκεκριμένο περιβάλλον, φυσικὸ καὶ ἀνθρώπινο. Ἀνθρώπινο περιβάλλον εἶναι βεβαίως ὄχι μόνον ἡ οἰκογένειά του, οἱ γονεῖς του καὶ οἱ ἄμεσοι ἢ ἀπώτεροι προπάτορές του∙  ἀλλὰ καὶ ὁ εὐρύτερος κύκλος τῆς ἐθνικῆς κοινότητος, εἰς τὴν ὁποίαν ἐκ καταγωγῆς ἀνήκει. 

Αὐτὸ εἶναι αὐτονόητο, ἀφοῦ μέσα εἰς τὸν κύκλον αὐτὸν σύρει ὁ ἄνθρωπος τὰ πρῶτα του βήματα ζωῆς, μέσα εἰς αὐτὸν ἀναπτύσσεται καὶ μεγαλώνει, ἀπὸ τὴν ἀναστροφή του αὐτὴν ἀντλεῖ τὶς κάθε λογῆς ἐμπειρίες τῆς ζωῆς καὶ κυρίως ὁ πνευματικὸς καὶ ψυχικός του κόσμος διαμορφώνεται καὶ πλουτίζεται πρὸ παντὸς ἀπὸ τὰ ἀνεκτίμητα βιώματα, ζωντανὰ ἀληθινὰ κύτταρα ζωῆς, τῆς ἐθνικῆς του κοινότητος, ὄχι μόνον τοῦ ἐνεστῶτος χρόνου, - περιορισμός, ποὺ θὰ συνεπέφερε διανοητικὴ καὶ πνευματικὴ ἀναπηρία, - ἀλλὰ μέσα στὸ διάβα τῶν αἰώνων, ἀπὸ τὶς πρῶτες της καταβολὲς καὶ μέχρι σήμερα.

Ὼς συνειδητοὶ Ἕλληνες, καὶ διὰ νὰ διατηρήσουμε ἀκριβῶς τὴν ἀκεραιότητα τῆς ἐθνικῆς μας

Νέες ανασκαφικές έρευνες στη Νεολιθική Μακεδονία

Εικ. 1. Κατασκευή για το άλεσμα σπόρων (χειρόμυλος).
Οι ανασκαφές που παρουσιάζονται στο αφιέρωμα αυτό αντιπροσωπεύουν ένα μικρό μόνο δείγμα από τις νέες νεολιθικές έρευνες που πραγματοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
Από τη δεκαετία του 1990 και μετά, μια πραγματική «έκρηξη» ανασκαφών στη Μακεδονία έχει μεταβάλει ουσιαστικά τις γνώσεις και την εικόνα που έχουμε για τη Νεολιθική εποχή, σε βαθμό που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία της έρευνας για καμιά άλλη περιοχή της Ελλάδας.
 Η αρχή έγινε στα μέσα της δεκαετίας του 1990, με τον γνωστό στους ειδικούς Μακρύγιαλο της Βόρειας Πιερίας, ανασκαφή που παραμένει η μεγαλύτερη σε έκταση ανασκαφική έρευνα νεολιθικής θέσης που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Από την ανασκαφή αυτή, που βρίσκεται σήμερα σε φάση τελικής δημοσίευσης, αντλήσαμε πληροφορίες που άλλοτε συμπληρώνουν και άλλοτε διαφοροποιούν την εικόνα που είχε διαμορφωθεί από τις παλαιότερες ανασκαφές, οι οποίες έγιναν κυρίως στη Θεσσαλία. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 ακολούθησαν πολλές νέες έρευνες θέσεων, όπως τα

Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΒΡΑΧΟ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ


ΜΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΟΤΑΝ ΓΙΝΟΤΑΝ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΒΡΑΧΟ 

Τρίτη 6 Αυγούστου 2013

H Μαύρη Θάλασσα και ο μύθος της


Ο κατακλυσμός, ο Νώε, ο Δευκαλίωνας και το Έπος του Γκιλγκαμές!
Είναι γεγονός ότι σε κάθε σχεδόν πολιτισμό που εμφανίστηκε ποτέ στη Γη υπάρχει ένας θρύλος για έναν κατακλυσμό που συνέβη στα παλιά εκείνα χρόνια και ξεκλήρισε την οικουμένη.
Οι λεπτομέρειες ποικίλουν αλλά η βασική πλοκή παραμένει

Κυριακή 4 Αυγούστου 2013

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ
ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ι.Θ. Κακριδής
Γιατί αλήθεια διδάσκουμε τα αρχαία ελληνικά στα παιδιά που θέλουμε να μορφώσουμε, σε τόσο πολλές ώρες μάλιστα; Τρεις είναι οι κύριοι λόγοι που μας υποχρεώνουν να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να επικοινωνήσουν όσο γίνεται περισσότερο με τον αρχαίο κόσμο.
Πρώτα απ’ όλα, γιατί είμαστε κι εμείς Έλληνες. Από τον καιρό του

Επίκουρος "Επιστολή προς Μενοικέα".


ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ
Κοίτα να συνηθίσεις στην ιδέα ότι ο θάνατος για μας είναι ένα τίποτα. Κάθε καλό και κάθε κακό βρίσκεται στην αίσθηση μας όμως θάνατος σημαίνει στέρηση της αίσθησης. Γι' αυτό η σωστή εκτίμηση ότι ο θάνατος δεν σημαίνει τίποτα για μας, μας βοηθά να χαρούμε τη θνητότητα του βίου: όχι επειδή μας φορτώνει αμέτρητα χρόνια αλλά γιατί μας απαλλάσσει από τον πόθο της αθανασίας... Δεν υπάρχει, βλέπεις, τίποτα

Σάββατο 3 Αυγούστου 2013

ΤΟ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΜΑΧΙΜΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ


Η μοναδική Αυτοκρατορία που έδωσε τόσες πολλές μεγάλες μάχες και επέζησε περισσότερο από 1100 χρόνια ήταν  η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Ελληνισμού .Τέτοιο ιστορικό γεγονός  δεν έχει υπάρξει πουθενά στην ιστορία του ανθρώπου .Μάχες και πολέμους που τέτοιο μεγέθους και έντασης εάν τις  έδινε άλλος λαός δεν