ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΕΛΛΑΣ ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΗΤΗ ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Μ. ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ ΧΕΡΣ ΑΙΜΟΥ ΙΣΤ. ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΡΩΜΑΪΚΑ

Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

ΟΙ ΑΡΡΗΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ


Μας δίδαξαν πως οι Μυκηναίοι, οι Μινωίτες, οι Κυκλαδίτες ,κ.τ.λ. δεν γνώριζαν µαθηµατικά, δεν είχαν αριθµητικά συστήµατα, δεν ήξεραν ακόµη και να µετρούν ! Στην αρχαιότητα παρόµοια προβλήµατα είχαν τεθεί. Ο Πλάτωνας απάντησε ως εξής:  (σε κάποιον που ισχυρίζετο ότι ο Παλαµήδης ανακάλυψε το σύστηµα αρίθµησης  )  «ώστε, χωρίς τον Παλαµήδην* , ο Αγαµέµνων θα ηγνόει πόσα πόδια του έδωσεν η φύσις ; » ( G.Loria:  Ιστορία των µαθηµατικών, τ. Α΄,  σελ. 9)